Archiv

Freitag, 17. November 2017 - 19:00 - Performance
Freitag, 10. November 2017 - 19:30 - Film
Donnerstag, 9. November 2017 - 19:30 - Finissage
Samstag, 4. November 2017 - 19:00 - Film mit Einführung
Samstag, 28. Oktober 2017 - 18:00 - Film mit Einführung
Samstag, 14. Oktober 2017 - 19:00 - Film
Freitag, 13. Oktober 2017 - 19:00 - Film
Donnerstag, 12. Oktober 2017 - 19:00 - Lesung
Mittwoch, 4. Oktober 2017 - 19:00 - Film
Donnerstag, 28. September 2017 - 18:00 - Diskussion, Film